16 dec 2011 12:30

Vrij verkeer van werknemers

Tewerkstelling van Bulgaarse en Roemeense werknemers

Tewerkstelling van Bulgaarse en Roemeense werknemers

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck de overgangsperiode voor de tewerkstelling van Bulgaarse en Roemeense werknemers voor de laatste maal tot 31 december 2013 te verlengen. In deze periode is de toegang tot de arbeidsmarkt beperkt. 

De beslissing stemt overeen met de keuze die de  buurlanden van België maakten om hun grenzen voor Bulgaarse en Roemeense werknemers nog niet te openen.

Bulgaarse en Roemeense werknemers kunnen in aanmerking komen voor een arbeidskaart voor knelpuntberoepen, zonder arbeidsmarktonderzoek. 

De Europese Commissie is op de hoogte gebracht.