09 nov 2007 11:00

Vrije dienstverlening voor dierenartsen uit de EU

Nieuwe Europese richtlijnen bepalen beroepskwalificaties van dierenartsen

Nieuwe Europese richtlijnen bepalen beroepskwalificaties van dierenartsen

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Didier Donfut voorlegde over de erkenning van de beroepskwalificaties van dierenartsen. Het ontwerp past de nieuwe normen toe die Europese gemeenschap voorschreef voor het beroep van dierenarts op het vlak van het vrije verkeer van personen na de toetreding van Bulgarije en Roemenië. (Richtlijn 2005/36/EG en 2006/100/EG) Het ontwerp omschrijft de beroepskwalificaties die nodig zijn voor de erkenning van dierenarts en de voorwaarden waaronder de arts zijn diensverlening kan uitvoeren. Concreet bepaalt het ontwerp dat dierenartsen die de erkende beroepskwalificaties in een andere lidstaat hebben behaald hun beroep in België mogen uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als de Belgen. De dierenarts uit een andere lidstaat moet dezelfde professionele, reglementaire en administratieve gedragsregels als de Belgische toepassen. Het gaat om regels die verband houden met de beroepskwalificaties: de bepaling van het beroep, het gebruik van titels, de disciplinaire bepalingen en de sancties voor zware fouten die verband houden met de berscherming en veiligheid van de consument.