11 dec 2014 16:21

Vrijgave van de derde schijf van het investeringsprogramma

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar de vrijgave goed van de derde schijf van het investeringsprogramma voor de federale overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen. 

De omzendbrief over het versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2014, die goedgekeurd werd door de ministerraad van 17 januari 2014, gaf reeds een eerste schijf vrij van 25%. Op 4 april 2014 besliste de ministerraad een tweede schijf van 25% vrij te geven. De vrijgave van een derde schijf van 25%, die vandaag door de ministerraad werd goedgekeurd, brengt de vastleggingskredieten die vrijgegeven worden uit het investeringsprogramma 2014 op 75%. Het federaal investeringsprogramma heeft als doel het gebruik van de investeringskredieten op te volgen en de investeringen te spreiden over het jaar. Het investeringsprogramma slaat niet op vereffeningskredieten.