04 apr 2014 11:34

Vrijgave van de tweede schijf van het investeringsprogramma

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel de vrijgave van de tweede schijf van het investeringsprogramma voor de federale overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen goed.

De omzendbrief over het versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2014, die de ministerraad op 17 januari 2014 heeft goedgekeurd, gaf een eerste schijf van van 25% vrij. Nu wordt de tweede schijf van 25% van het krediet vrijgegeven, wat de totale vrijgave op 50% brengt.

Het investeringsprogramma heeft als doel het gebruik van de investeringskredieten op te volgen en de investeringen te spreiden over het jaar. De vastleggingskredieten van het investeringsprogramma worden daarom vrijgegeven na beslissing van de ministerraad. Het investeringsprogramma heeft geen betrekking op de vereffeningskredieten.