10 feb 2012 18:03

Vrijmaking van de kredieten van het federaal investeringsprogramma 2012

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel de eerste schijf van 15% van het federale investeringsprogramma vrij te geven voor de federale overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen.

De blokkering van 1,3 miljard euro aan kredieten blijft behouden. De ministerraad keurt eveneens de tabel met basisallocaties goed die tot het investeringsprogramma 2012 behoren.