09 jun 2023 17:42

Vrijstelling inzake de terugbetalingsverplichting van het capaciteitsvergoedingsmechanisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de vrijstelling van de terugbetalingsverplichting van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Het ontwerp voorziet in een vrijstelling van vraagrespons van de verplichting om het positieve verschil tussen de referentieprijs en de uitoefenprijs terug te betalen aan de netbeheerder in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Deze vrijstelling zal tot gevolg hebben dat vraagresponstechnologie wordt aangemoedigd om deel te nemen aan het capaciteitsvergoedingsmechanisme, wat de bevoorradingszekerheid zal bevorderen.

Er wordt voorzien in een standstill-bepaling met betrekking tot de inwerkingtreding.