20 jul 2023 18:32

Vrijstelling van de verhoogde kinderbijslag voor de berekening van het leefloon voor jongeren met een handicap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verhoogde kinderbijslag vrijstelt voor de berekening van een leefloon voor jongeren met een handicap.

Bij het berekenen van de bestaansmiddelen voor de toekenning van een leefloon voor ouders wordt de gezinsbijslag niet meegerekend. Wanneer de jongere zelf kinderbijslag ontvangt, wordt deze niet meer vrijgesteld voor de berekening van zijn leefloon. Zijn leefloon wordt dus verminderd met het bedrag van de kinderbijslag.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt de gezinsbijslag vrij voor jongeren met een handicap. Zij krijgen een verhoogde kinderbijslag om het hoofd te bieden aan de bijkomende kosten die de handicap met zich meebrengt. Het leefloon verminderen met deze verhoogde kinderbijslag heeft tot gevolg dat de persoon met een handicap het voordeel van deze verhoging verliest.

Het ontwerp van koninklijk besluit word voor advies aan de Raad van State voorgelegd.