16 feb 2007 16:00

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Aanpassing van het wetboek van de inkomstenbelasting

Aanpassing van het wetboek van de inkomstenbelasting

Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelasting wijzigt (kb/WIB 92) op het vlak van de vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Het ontwerp houdt rekening in de toepassing van het Wetboek van inkomstenbelastingen met: - voor de aangifte in de bedrijfsvoorheffing de aanpassing van de lijst van codes die verwijzen naar de aard van de inkomsten die op een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing recht geven; - de bewijsstukken die men ter beschikking van de administratie moet houden. Het ontwerp trad in werking op 1 januari 2007.