17 nov 2006 16:00

Vrijstelling van sociale werkgeversbijdrage

Vrijstelling van speciale sociale werkgeversbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen

Vrijstelling van speciale sociale werkgeversbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen

De ministerraad besliste sommige aanvullende vergoedingen vrij te stellen van de speciale sociale werkgeversbijdrage. Het voorstel wijzigt de bestaande reglementering en stelt de aanvullende vergoedingen die men ontvangt bij volledige werkloosheid en bij half- en voltijds tijdkrediet vrij van de speciale sociale werkgeversbijdrage. Als voorwaarde geldt dat de aanvullingen zijn toegekend in het kader van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale arbeidsraad of paritair comité die al van kracht was op 30 september 2005. (koninklijk besluit van 22 maart 2006) Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen in het kader van het generatiepact en tot vaststelling van de uitvoeringsregelen van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.