27 apr 2007 17:00

Vrijwillige ambulanciers

Verbetering van het statuut van de vrijwillige ambulanciers die werken in de dringende medische hulp

Verbetering van het statuut van de vrijwillige ambulanciers die werken in de dringende medische hulp

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet van 3 juli 2005 over de rechten van de vrijwilligers uitvoert. Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte diende het voorstel in. Het ontwerp verbetert het statuut van de vrijwillige ambulanciers die werkzaam zijn in de sector van de dringende medische hulp. Het verhoogt ook het jaarlijks bedrag van de vergoedingen voor de vrijwillige ambulanciers die werken in de dringende medische hulp, zodat het gelijk is met die voor vrijwillige brandweerlieden. De hogere vergoedingen werken de huidige discriminatie weg tussen vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers van de dringende medische hulp die dezelfde prestaties verrichten. Daarnaast verplicht het ontwerp de organisaties die een beroep doen op vrijwillige ambulanciers voor dringende medische hulpverlening een gemeenrechtelijke verzekering van het type arbeidsongeval af te sluiten om ze te beschermen tegen ongevallen die kunnen voorkomen tijdens hun interventies. De verplichte dekking is dezelfde als voor de vrijwillige brandweerlieden, maar ze berust op de wetgeving van arbeidsongevallen van de privésector.