29 okt 2021 21:09

Vrijwillige bijdrage van België aan het Internationaal Energieagentschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende toekenning van een subsidie voor een bijdrage aan het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Op 13 mei 2021 werd België verkozen als vicevoorzitter voor de tweejaarlijkse ministeriële vergadering van het IEA, die zal plaats vinden op 2 en 3 februari 2022. De regering wenst deze gelegenheid aan te grijpen om sturing te geven aan de werkzaamheden van het IEA de volgende jaren en onze klimaat- en energiedoelstellingen ook internationaal uit te dragen.

België kan een bijdrage leveren aan het Clean Energy Transition Programme dat expertise aanbiedt aan ontwikkelende economieën omtrent technologieën en energiedragers die de globale energietransitie versnellen. Landen moeten kunnen leren van de ervaring van anderen en ondersteuning vinden bij het ontwikkelen van nieuwe paden die niet noodzakelijkerwijze verlopen via de ontwikkeling van gas en petroleuminfrastructuur.

De federale minister van Energie is ingegaan op de uitnodiging van het IEA om ondervoorzitter te worden van de ministeriële commissie die onderzoekt hoe het succes van de Clean Energy Transition kan worden versterkt door een sterkere focus te leggen op de sociaaleconomische impact en op de manier hoe burgers zelf meer kunnen worden betrokken. De vrijwillige bijdrage zou gericht zijn op het uitbreiden van de geografische scope van het Clean Energy Transition Programme naar Westelijk en Zuidelijk Afrika.

Om de sturing kracht bij te zetten wordt er gewerkt met vrijwillige bijdragen die variëren tussen de 500 000 en 1 miljoen euro. België draagt 500.000 euro bij.