20 apr 2007 17:00

Vrijwillige dienst van collectief nut

Invoering van vrijwillige dienst van collectief nut

Invoering van vrijwillige dienst van collectief nut

De ministerraad nam akte van een ontwerp van koninklijk besluit dat de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut uitvoert. Het ontwerp is een initiatief van minister van Landsverdediging André Flahaut. Wat is het doel van de vrijwillige dienst van collectief nut? Voor wie is hij bestemd? De dienst van collectief nut heeft in de eerste plaats als doel meisjes en jongens van dezelfde leeftijdscategorie maar met een verschillende achtergrond met elkaar in contact te brengen en met een goede omkadering te laten deelnemen aan nuttige taken van openbaar belang, waarbij ze kennis kunnen maken met anderen. Om de solidariteit en de individuele en collectieve talenten te ontwikkelen, moet iedereen de kans krijgen zich te ontplooien en zich nuttig te voelen in een valoriserende functie. Ze zullen verbonden zijn aan het Ministerie van Defensie zonder echter de hoedanigheid van militair of rijksambtenaar te hebben. Hun taken zijn van strikt burgerlijke aard. Het gebruik van wapens of deelname aan militaire planning of inlichtingen is niet toegestaan. De dienst wordt binnen het Ministerie van Defensie of het Nationaal Memoriaal Fort Breendonk uitgevoerd, in België of in het buitenland. Hij richt zich tot jonge Belgen of onderdanen van de Europese Unie die hun woonplaats in België hebben, die 18 tot 25 jaar oud en werkzoekend zijn of die een uitkering genieten. Ze blijven een volledige sociale bescherming genieten en bovenop hun uitkering (kinderbijslag, werkloosheidsuitkering of leefloon) ontvangen ze een bijkomende som. Naast de klassieke verzekering zullen ze ook gedekt worden door een hospitalisatieverzekering. De duur van de dienst is zes maanden en kan een maal worden verlengd (in totaal maximum 1 jaar) maar de vrijwilliger kan de dienst onderbreken als hij of zij werk heeft gevonden. Tijdens die periode blijven ze immers beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De aanvaarde kandidaten krijgen eerst een opleiding van enkele weken om hun burgerzin, hun sociale vaardigheden, hun aanpassingsvermogen en hun fysieke conditie te ontwikkelen. Defensie zal duizend kandidaten per jaar kunnen opnemen.