20 mrt 2014 17:57

Vrijwilligerswerk van buitenlandse onderdanen met een wettelijke verblijfsvergunning

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een voorontwerp van wet goed rond het vrijwilligerswerk van buitenlandse onderdanen met een wettelijke verblijfsvergunning. 

De huidige wetgeving schrijft voor dat enkel de buitenlanders die vrijgesteld zijn van de verplichting om een arbeidsvergunning te verkrijgen, vrijwilligersactiviteiten kunnen uitoefenen. Hiervoor kon echter geen arbeidsvergunning worden toegekend aangezien ze enkel geldt voor bezoldigde arbeid. Om de wetgeving te doen overeenstemmen met het regeerakkoord, bepaalt het voorontwerp dat onderdanen die hier wettelijk verblijven en opvanggerechtigden, activiteiten als vrijwilligers kunnen uitoefenen, zonder voorafgaande voorwaarden voor een arbeidsvergunning. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, en de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers wat betreft het vrijwilligerswerk van buitenlandse onderdanen