27 apr 2007 17:00

Vroegtijdig pensioen

Regeling van het vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid van de personeelsleden van sommige overheidsdiensten

Regeling van het vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid van de personeelsleden van sommige overheidsdiensten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid van de personeelsleden van sommige overheidsdiensten regelt. Het ontwerp dat een voorstel is van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte, reorganiseert de voorschriften voor de medische onderzoeken die men uitvoert om te bepalen of het personeelslid in aanmerking komt voor het vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen. De artsen van de medische expertise van FOD Volksgezondheid voeren die onderzoeken uit. Daarnaast zijn ook de beroepsmogelijkheden tegen de beslissingen vereenvoudigd voor de ambtenaren. Er wordt een beroepscollege in het leven geroepen die de betwistingen over medische kwesties zal behandelen.