06 mrt 2006 10:00

Vrouwen in de Belgische asielprocedure

In 2005 waren eenderde van de asielzoekers in België vrouwen. Ze kwamen hoofdzakelijk uit de Democratische Republiek Congo, Rusland, Servië-Montenegro, Slovakije, Rwanda en Armenië.

In 2005 waren eenderde van de asielzoekers in België vrouwen. Ze kwamen hoofdzakelijk uit de Democratische Republiek Congo, Rusland, Servië-Montenegro, Slovakije, Rwanda en Armenië.

45 % van de vluchtelingen die in 2005 door de Belgische instanties werden erkend, waren vrouwen. Ze zijn afkomstig uit Rusland, Rwanda, de Democratische Republiek Congo, Servië-Montenegro, Burundi, Iran, Irak en Guinee. De vrouwen beroepen zich op genitale verminkingen, vluchten voor een gedwongen huwelijk, seksueel geweld, erewraak, vervolging wegens hun seksuele geaardheid of geslacht, politieke of etnische motieven. Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag wenst het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) de nadruk te leggen op het belang dat het hecht aan de specifieke problemen van de vrouwelijke asielzoekers. De vrouwelijke asielzoekers die risico's op vervolging wegens hun geslacht aanhalen, worden op het CGVS gehoord door een vrouwelijke dossierbehandelaar en begeleid door een vrouwelijke tolk. In september 2005 wees het CGVS een coördinatrice aan die belast werd met het uitwerken van richtlijnen om de praktijken inzake de behandeling van asielaanvragen van vrouwen te verbeteren en te harmoniseren. Zeven personen die voor de verschillende geografische secties van het CGVS werken, werden eveneens aangewezen om de opvolging en de toepassing van deze maatregelen te vergemakkelijken. Het verbeteren van de praktijken betekent eveneens dat het nemen van beslissingen binnen redelijke termijnen voor de dossierbehandelaars gemakkelijker gemaakt wordt. Het CGVS wil dit bereiken door contacten met andere Europese partnerlanden, door uitwisselings- en informatiemissies, alsook door een grotere openheid tegenover verenigingen en universiteiten. Dit communiqué bevindt zich op de website van het CGVS: www.belgium.be/cgvs