19 jan 2007 11:03

Waarborg van werken uit edele metalen

Harmonisering van de certificatiesystemen voor werken uit edele metalen

Harmonisering van de certificatiesystemen voor werken uit edele metalen

Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het certificatiesysteem voor werken uit edele metalen wijzigt. (wet van 11 augustus 1987) Ondernemingen die werken uit edele metalen vervaardigen kunnen kiezen uit twee stempelsystemen die het gehalte van het gebruikte metaal waarborgen, afhankelijk van hun wens om de juwelen op de Belgische markt of de wereldmarkt te verkopen. Als de onderneming ervoor kiest haar werken uit te voeren, kan ze de Rijksstempel laten aanbrengen door de keurmeester van de regering die werkt bij de Koninklijke munt van België of bij een laboratorium dat erkend is door de Muntmeester. In dat geval voldoet de onderneming aan de strengste internationale normen en kan ze ook verhandelen op de markten die toetraden tot de Hallmarking convention van 1975. Ze kan ook haar eigen stempel aanbrengen. De bedoeling van het voorstel is om de uitvoer van Belgische werken uit edele metalen binnen en buiten de EU te vergemakkelijken.