18 sep 2009 12:38

Waarborg voor financiële verbintenissen

Verlenging van de staatswaarborg voor financiële verbintenissen voor Dexia

Verlenging van de staatswaarborg voor financiële verbintenissen voor Dexia

De ministerraad heeft beslist de waarborg voor financiële verbintenisen van Dexia te verlengen. De huidige staatswaarborg geldt voor verbintenissen die worden aangegaan tot 31 oktober 2009 en die ten laatste op 31 oktober 2011 vervallen. Deze termijnen worden verlengd met respectievelijk één jaar (tot 31 oktober 2010) en drie jaar (tot 31 oktober 2014). Tegelijk wordt het waarborgplafond verlaagd van 150 miljard euro tot 100 miljard euro. 

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders hierover een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het kb van 16 oktober 2008 tot uitvoering van art. 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.