20 jul 2006 17:00

Wapendrachtvergunning voor bewakingsagenten

Vergunningen voor het dragen van wapens door bewakingsagenten

Vergunningen voor het dragen van wapens door bewakingsagenten

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de vaststelling van het model van de van de wapendrachtvergunningen voor bewakingsagenten. Het is de bedoeling de wapendrachtvergunning aan te brengen op de identificatiekaart die vandaag al in de sector van de private veiligheid wordt gebruikt. Die optie biedt het voordeel dat bewakingsagenten die een wapen dragen in het kader van de uitoefening van hun activiteiten slechts één document moeten kunnen voorleggen. De identificatiekaart is in hoge mate beveiligd tegen namaak of manipulatie.