05 mrt 2010 12:35

Wapenwet

Strafminimum voor inbreuken op de wapenwet verhoogd

Strafminimum voor inbreuken op de wapenwet verhoogd

Inbreuken op de wapenwet in geval van het dragen en het vervoeren van militaire vuurwapens zoals Kalashnikovs worden zwaarder bestraft. De ministerraad heeft hierover op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck een voorontwerp van wet ingediend (*). 

In de wapenwet wordt een verzwarende omstandigheid ingevoegd die de minimumstraf verhoogt van één maand tot één jaar gevangenistraf in geval van het dragen of vervoeren van militaire vuurwapens. De hogere minimumstraf geldt ook voor inbreuken gepleegd door erkende personen en ten overstaan van minderjarigen. Een dergelijk wapen dragen impliceert het gebruik ervan. 

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State en aan de adviesraad voor wapens voorgelegd.

(*) tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en inidviduele activiteiten met wapens.