07 mrt 2008 12:40

Wedersamenstelling van het Afrikaans ontwikkelingsfonds

Deelname aan de elfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds

Deelname aan de elfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds

De ministerraad heeft beslist om deel te nemen aan de elfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds (ADF) op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel.

De deelname op basis van de gebruikelijke 2,1% wordt behouden en de bijdrage is beperkt tot 86 miljoen euro. België zal gebruik maken van een versneld stortingsschema en zo een korting van ongeveer 11 miljoen euro bekomen. Dat komt neer op een totale bugetaire weerslag voor 2008-2010 van 75 miljoen euro. België heft zijn reserve voor het schuldverlichtingsinitiatief voor de multilaterale schulden op tot en met 2020 en behoudt zijn reserve voor latere jaren.

Het Afrikaans ontwikkelingsfonds werd in 1972 opgericht door de Afrikaanse ontwikkelingsbank en 15 niet-Afrikaanse landen met de bedoeling de Afrikaanse ontwikkelingsbank te helpen zijn ontwikkelingsstrategie voor armoedebestrijding uit te voeren. Die strategie moet de economische groei en de sociale ontwikkeling in de lidstaten versnellen. Daarvoor kent het Afrikaans ontwikkelingsfonds leningen toe aan uiterst intreressante voorwaarden.