03 dec 2010 11:08

Wedersamenstelling van het Afrikaans ontwikkelingsfonds

Deelname aan de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds

Deelname aan de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds

De Ministerraad heeft de Minister van Financiën toestemming gegeven om gunstig te stemmen over de ontwerpresolutie betreffende de twaalfde wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AfOF-12) die slaat op de periode 2011-2013. België zal 94,6 miljoen EUR bijdragen onder voorbehoud van bevestiging van dit bedrag door de nieuwe regering.

De onderhandelingen met betrekking tot ADF-12 werden afgesloten te Tunis op 15 oktober 2010. De bijdragen van de Landen-leden bedragen 3,79 miljard STR, hetzij 4,256 miljard EUR. Het aandeel van België vertegenwoordigt 2,06% van de wedersamenstelling. Deze bijdragen zullen de ADF in staat stellen om jaarlijkse verbintenissen aan te gaan van 2,25 miljoen EUR voor de jaren 2011 tot 2013. 

Het Afrikaans Ontwikkelingsfonds is een internationale financiële instelling die in 1972 werd opgericht en die beheerd wordt door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Het Fonds startte zijn operationele activiteiten in 1974. Het AfOF heeft als doelstelling de economische en sociale ontwikkeling van de armste Afrikaanse landen te ondersteunen door het toekennen van concessionele leningen en giften. Dit gebeurt in het kader van de armoedebestrijding overeenkomstig de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen. België werd lid van het AfOF in juli 1974. Ons land heeft deelgenomen aan al de vorige wedersamenstellingen.