03 jul 2009 10:52

Wederzijdse erkenning

Toepassing van het principe van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken in de Europese Unie

Toepassing van het principe van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken in de Europese Unie

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd (*) over de toepassing van het principe van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken in de Europese Unie.

Het voorontwerp zet twee Europese richtlijnen in Belgisch recht om:

  • het kaderbesluit 2005/214/JBZ van 24 januari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties
  • het kaderbesluit 2006/783/JBZ van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie

Het kaderbesluit over de geldelijke sancties regelt de erkenning en uitvoering van geldboetes in een andere lidstaat als die waar de sancties is opgelegd. Het betreft een bijzondere toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning waardoor een beslissing van een rechterlijke overheid van een lidstaat in de andere lidstaten kan worden uitgevoerd.

Het kaderbesluit inzake beslissingen tot confiscatie regelt de erkenning en uitvoering van verbeurdverklaringen in een andere lidstaat dan waar de juridische beslissing werd genomen.

Het voorontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.

(*) tot wijziging van de wetv an 5 augustus 2006.