30 nov 2021 11:55

Week van de Boom 2021: de Regie der Gebouwen stelt een terrein ter beschikking

De Regie der Gebouwen neemt deel aan de editie van 2021 van de Week van de Boom. Die wordt elk jaar rond het einde van de maand november georganiseerd in Wallonië.

Deze bijdrage is ontstaan uit een samenwerking met de Stad Luik. De Stad heeft besloten om dit jaar de verdeling van aan te planten bomen open te stellen voor overheidsinstanties die eigenaar zijn van een terrein op het grondgebied van de stad, en niet enkel voor burgers.

“De Regie der Gebouwen heeft een voorbeeldrol in onze maatschappij en is een belangrijke hefboom voor de federale overheid in de strijd tegen de klimaatverandering. Tegen 2030 moeten we de CO2-uitstoot van ons patrimonium met 55% verminderen. Om dat te bereiken gaan we onze openbare gebouwen beter isoleren, zonnepanelen installeren, maar ook lokale projecten zoals de Week van de Boom steunen. Hier in Luik stelt de Regie der Gebouwen een terrein in het stadscentrum ter beschikking voor de aanplanting van bomen. Het groener maken van de stadscentra draagt ook bij tot het dagelijks welzijn van de burgers,” verklaart Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen.

“De Regie der Gebouwen heeft onmiddellijk gereageerd op de oproep en heeft besloten een terrein ter beschikking te stellen dat gelegen is in de rue du Chéra in Luik. In samenwerking met de stad zullen deze winter een vijftigtal bomen aangeplant worden op dit terrein rondom het gebouw van het Rijksarchief. Het project wordt verdergezet in 2022 met de inplanting van een wijkboomgaard (appel- en perenbomen) op een ander perceel van hetzelfde terrein, ” verklaart Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

“Van Luik een stad maken met meer bomen en dus groener, aangenamer en weerbaarder in het licht van de sociale, gezondheids- en klimatologische uitdagingen, dat zijn de ambities van het Canopée-plan. Dat plan heeft tot doel om tegen 2030 24.000 bomen te planten in Luik! Om dit te bereiken moeten alle percelen gemobiliseerd worden, ook die van burgers, bedrijven, sportclubs, scholen, instellingen of verenigingen,” zegt Gilles Forest, Schepen van Ecologische Transitie, Mobiliteit, Netheid en Digitalisering van de Stad Luik.

Een dubbele doelstelling

Dankzij dit project vervult de Regie der Gebouwen twee doelstellingen: de omgeving aangenamer maken voor de buurtbewoners, die onder meer hun eigen fruit zullen kunnen plukken in de boomgaard, maar ook de biodiversiteit verder ontwikkelen.

Het is immers één van de doelstellingen van de Regie der Gebouwen om de biodiversiteit te bevorderen in al haar projecten die dit toelaten. Sinds februari 2018 maakt ze al deel uit van de pioniersondernemingen van de campagne #BeBiodiversity, opgestart door de FOD Volksgezondheid. Die campagne heeft als doel burgers en ondernemingen te sensibiliseren over de uitdagingen verbonden met biodiversiteit.