25 jan 2008 12:44

Weeshuizen in Bulgarije

Vrijmaking van een eerste schijf van 8.100 euro voor de onkosten van de Belgische zending van experten naar Bulgarije

Vrijmaking van een eerste schijf van 8.100 euro voor de onkosten van de Belgische zending van experten naar Bulgarije

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om een eerste schijf van 8.100 euro vrij te maken op de begroting van de preventieve diplomatie voor de werkings-, verblijfs- en reiskosten van de experten die van 27  tot 30 januari naar Bulgarije gaan.

De uitzending op Canvas over de situatie van de weeshuizen in Bulgarije heeft heel wat verontwaardiging veroorzaakt. De publieke opinie drong aan op onmiddellijke actie.

De heer Filip Beke, Belgisch ambassadeur in Sofia, zal de technische zending coördineren. De minister van Buitenlandse Zaken heeft voorgesteld om 250.000 euro op de begroting van de preventieve diplomatie vrij te maken en te bestemmen voor de projecten die de zending zal bepalen.

Zie ook het persbericht van Buitenlandse Zaken.