04 dec 2021 09:20

Weging van de functie van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de RJV

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne akkoord met de nieuwe weging van de functies van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV).

De nieuwe weging van de functie van administrateur-generaal van de RJV wordt vastgelegd op salarisband 5. Bijgevolg wordt de weging van de functie van adjunct-administrateur-generaal vastgelegd op salarisband 4.