07 jul 2023 16:46

Weging van de functie van voorzitter van de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de nieuwe weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de FOD Financiën.

De nieuwe weging van de functie wordt vastgelegd op salarisband 7.