09 jun 2023 17:42

Weging van de functie van voorzitter van de FOD Justitie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de nieuwe weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de FOD Justitie.

De nieuwe weging van de functie wordt vastgelegd op salarisband 7.