14 jul 2023 17:39

Weging van de functie van voorzitter van het Directiecomité bij de POD Maatschappelijke Integratie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de voorgestelde weging van de functie van voorzitter van het Directiecomité bij de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

In overeenstemming met het advies van het Wegingscomité, wordt de functie van voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie ingeschaald in salarisband 6.