05 feb 2021 16:22

Weging van de functies administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal bij de RVA

De ministerraad bepaalt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne de weging van de functies van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

De mandaten van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de RVA eindigen op 30 september 2021. Om ze te vervangen werd de selectie-, aanwervings- en aanduidingsprocedure voor deze twee managementfuncties opgestart. De volgende wegingscijfers worden voorgesteld:

  • 7 voor de administrateur-generaal
  • 6 voor de adjunct-administrateur-generaal

Deze wegingen worden toegepast op de huidige mandaathouders. Aangezien alle aan deze functies gekoppelde wegingscriteria dezelfde omvang blijven aannemen, zullen deze wegingen behouden worden.