02 apr 2021 17:41

Weging van de functies van bepaalde voorzitters van programmatorische federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de weging van de functies van bepaalde voorzitters van programmatorische federale overheidsdiensten.

Het gaat om:

  • de weging in de klasse 5 voor de functie van voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
  • de weging in de klasse 6 voor de functie van voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid