13 dec 2019 16:11

Weging van managementfuncties bij het War Heritage Institute

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het aantal managementfuncties bij het War Heritage Institute vaststelt.

De ministerraad gaat meer bepaald akkoord met de weging van de volgende functies bij het War Heritage Institute:

  • directeur-generaal in salarisband 3
  • adjunct-directeur-generaal in salarisband 2

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.