17 nov 2006 16:00

Wegvervoer

Akkoord over het wegvervoer met Macedonië

Akkoord over het wegvervoer met Macedonië

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het akkoord over het wegvervoer tussen de regering van België en Macedonië, ondertekend te Skopje op 10 september 1998. Het akkoord regelt alle internationale relaties inzake vervoer over de weg van personen en goederen tussen België en Macedonië.