23 dec 2019 10:10

Wehubit ondersteunt vijf digitale oplossingen in de gezondheidszorg

Het programma Wehubit, van het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel, heeft vijf digitale projecten  in de gezondheidszorg geselecteerd die een subsidie zullen krijgen om hun activiteiten op te schalen. Wehubitondersteunt digitalisering als middel om duurzame ontwikkeling te versnellen en kent hiervoor subsidies toe aan projecten die digitale oplossingen aanbrengen in een specifiek domein.

Geselecteerde begunstigden

In Oeganda wil Brick by Brick de toegang tot kraamzorg voor moeders verbeteren. De organisatie maakt gebruik van het bestaande mobiele telefoonnetwerk en betaalplatforms om vrouwen in contact te brengen met motor- en autotaxichauffeurs. Vrouwen krijgen transportbonnen via SMS wanneer ze naar de aanbevolen prenatale consultaties gaan, en kunnen die vervolgens gebruiken om gratis een moto- of taxichauffeur in te schakelen wanneer ze moeten bevallen en snel naar het gezondheidscentrum moeten gaan. De transportbonnen dienen als stimulans om vrouwen prenatale consultaties te laten bijwonen. Het project wil er ook voor zorgen dat meer vrouwen naar gezondheidscentra gaan om te bevallen; daar wordt bekwame kraamzorg geboden en worden de risico's dus beperkt.

Twee projecten worden uitgevoerd in Zanzibar: het eerste, PharmAccess, is een digitale applicatie die medische informatie verzamelt in medische faciliteiten op het eiland. Zo wordt gemonitord wat bepaalde medische behandelingen kosten en welke zorgen verstrekt worden in die gezondheidscentra. Met die informatie kan het Ministerie van Volksgezondheid, die momenteel het gezondheidssysteem volledig herziet, sneller de lacunes opsporen en ook doelgerichtere oplossingen uitdenken. Het tweede, D-Tree International, is een mobiele applicatie die zich dan weer richt op eerstelijns gezondheidswerkers: de applicatie gaat hen ondersteunen wanneer ze basiszorgen bieden aan zwangere vrouwen en kinderen onder de 5 jaar. Door middel van een stappenplan kunnen ze sneller en beter risicosituaties inschatten, zorgen toedienen en ook tijdig doorverwijzen naar medische faciliteiten om op die manier het sterftecijfer bij risicozwangerschappen in te perken.

Een vierde project wordt uitgevoerd door Physicians for Human Rights in Congo. Seksueel geweld is nog steeds een dagelijkse realiteit in dit door onrust geteisterde land. Maar vaak wordt dit geweld onvoldoende gedocumenteerd, waardoor de daders niet worden vervolgd en de slachtoffers niet voldoende gehoord. De mobiele applicatie helpt artsen om tijdens een consultatie de nodige bewijzen te verzamelen, op te slaan en bij te houden, en wanneer nodig door te geven aan de ordehandhavers, met respect voor privacy en bescherming van de vertrouwelijke informatie.

Het vijfde en laatste project van deze subsidieronde is voor de ontwikkelingsorganisatie GRET. In Burkina Faso beschikken gezondheidswerkers over zeer weinig ondersteuning om te helpen bij hun taak om eerstelijnsgezondheidszorg aan te bieden in zeer afgelegen gebieden in het land. Omwille van de veiligheidssituatie, en omdat de middelen beperkt zijn, heeft de Burkinabese overheid het moeilijk om hen te superviseren en te trainen. GRET wil met sensibiliseringsboodschappen via sms gezondheidswerkers op afstand helpen en trainen. Ze ontwikkelden 300 verschillende soorten boodschappen en ook audiovisuele begeleiding die via micro SD kaarten kunnen worden bekeken op tablets en telefoons.

Arnaud Leclercq, de coördinator van Wehubit, is zeer enthousiast over deze ronde. “De vijf projecten werden geselecteerd uit meer dan 79 voorstellen via een zeer competitief selectieproces. We geloven helemaal dat digitale innovaties ook hun rol kunnen spelen in een duurzame, betere wereld. Deze subsidieronde toont aan dat er zeer veel initiatieven bestaan om gezondheidszorg te verbeteren en toegankelijker te maken voor iedereen.

-----------------------------------

Wehubit

Het programma Wehubit werd opgestart in 2018. Het ondersteunt projecten die bestaande digitale oplossingen willen verspreiden en uitrollen op grotere schaal. Het programma is vooral op zoek naar oplossingen die hun nut al bewezen hebben en die in andere sectoren en regio’s kunnen worden gereproduceerd.

Wehubit beheert fondsen van publieke en private investeerders die digitale ontwikkelingsprojecten een steuntje in de rug willen geven. De subsidies worden toegekend aan non-profitorganisaties. Op de website van Wehubit worden regelmatig thematische projectoproepen gepubliceerd. Voorgaande thema’s waren klimaatslimme landbouw en rechten van vrouwen en jongeren, inclusie en empowerment. In januari 2020 volgt een nieuwe projectoproep, ditmaal gericht op het overbruggen van de digitale kloof.

Enabel

Enabel is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Als uitvoerder en coördinator van het Belgische beleid voor internationale ontwikkeling, werkt Enabel hoofdzakelijk in opdracht van de Belgische overheid. Daarnaast voert het agentschap ook acties uit voor rekening van andere nationale en internationale  opdrachtgevers. Enabel heeft zo'n 150 projecten in beheer, voornamelijk in fragiele landen in Afrika. Het agentschap heeft 1500 medewerkers, van wie meer dan 70% lokaal personeel.

“De vijf projecten werden geselecteerd uit meer dan 79 voorstellen via een zeer competitief selectieproces. We geloven helemaal dat digitale innovaties ook hun rol kunnen spelen in een duurzame, betere wereld. Deze subsidieronde toont aan dat er zeer veel initiatieven bestaan om gezondheidszorg te verbeteren en toegankelijker te maken voor iedereen.”
Arnaud Leclercq
coördinator van Wehubit