23 dec 2022 16:58

Welvaartsaanpassing in de sector van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die deel uitmaken van de welvaartsaanpassingsmaatregelen in de sector van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen.

De ontwerpen geven uitvoering aan de volgende maatregelen vanaf 1 juli 2023:

  • verhoging met 2,5% van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en van de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de gerechtigde met gezinslast
  • verhoging met 2% van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en van de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de alleenstaande gerechtigde
  • verhoging met 2% van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en van de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de samenwonende gerechtigde
  • verhoging met 0,5% van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden
  • verhoging met 1% van de uitkeringen voor moederschapsrust
  • herwaardering van de uitkering voor adoptieverlof voor zelfstandigen met 1%
  • herwaardering van de uitkering voor pleegouderverlof voor zelfstandigen met 1%

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen