20 apr 2007 17:00

Wereldvrouwenconferentie in Peking

Goedkeuring van de verslagen van 2004 en 2005 over de opvolging van het actieplatform dat de wereldconferentie in Peking goedkeurde

Goedkeuring van de verslagen van 2004 en 2005 over de opvolging van het actieplatform dat de wereldconferentie in Peking goedkeurde

De ministerraad keurde de verslagen van 2004 en 2005 goed over de opvolging van het actieplatform dat de Wereldvrouwenconferentie in september 1995 in Peking goedkeurde. Minister van Gelijke Kansen Christian Dupont legde de verslagen aan de ministerraad voor. De resoluties die de Wereldvrouwenconferentie goedkeurde, benadrukken hoe belangrijk het is het beleid inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het kader van de strategische doelstellingen in elk van de actiedomeinen op te volgen. De resoluties vereisen ook dat men systematisch verslag uitbrengt over de maatregelen die werden genomen, zodat men ze kan uitvoeren.