20 apr 2007 17:00

Werken in de nabijheid van leidingen

Informatie over werken in de nabijheid van leidingen voor het vervoer van gasachtige en andere producten

Informatie over werken in de nabijheid van leidingen voor het vervoer van gasachtige en andere producten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 21 september 1988 wijzigt over de voorschriften en de verplichtingen om informatie te raadplegen en te verstrekken wanneer men werken uitvoert in de nabijheid van leidingen van gasachtige en andere producten. Het ontwerp is een voorstel van minister van Energie Marc Verwilghen. Het federaal Kabels- en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM) dat de ondergrondse pijpleidingen en hoogspanningskabels van ons land in kaart brengt was na een testperiode in januari 2006 gebruiksklaar. Het meldpunt is een gebruiksvriendelijke webapplicatie waar iedereen die werken wil uitvoeren kan nagaan of er in de nabijheid pijpleidingen voor het vervoer van gevaarlijke producten en bovengrondse of ondergrondse hoogspanningskabels gelegen zijn. Daarnaast kan men ook een andere internettoepassing raadplegen die hetzelfde doel heeft en die erkend is door de gewestelijke overheid zoals het Kabel en Leiding informatie Portaal (KLIP). De gebruiker krijgt zo een volledig beeld en kan nagaan of de geplande werken zich in een beschermde zone bevinden of niet.