23 mrt 2012 17:12

Werkgeversbijdrage in geval van onvoldoende opleidingsinspanningen

De ministerraad wijzigt op initiatief van minister van Werk Monica De Conick de wijze waarop de bijkomende werkgeversbijdrage voor de financiering van het stelsel van het betaald educatief verlof wordt geïnd*. 

Ondernemingen uit sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leveren, moeten een bijkomende werkgeversbijdrage betalen. De wijze waarop ze wordt geïnd, is nu veranderd.

Het bedrag wordt voortaan berekend door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de werkgever meegedeeld via een debetbericht. Alle bedrijven zullen een debetbericht ontvangen. Het gaat om een grote administratieve vereenvoudiging voor de werkgevers.

* ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende inspanningen realiseren in uitvoering van art 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.