11 mei 2012 12:47

Werkingskosten en benoeming bij de ombudsdienst voor energie

Benoeming van de ombudsman voor energie van de Franstalige taalrol
De ministerraad gaat akkoord met de benoeming van de heer Philippe Devuyst als Franstalige ombudsman voor energie na een gunstige vergelijkende selectie bij SELOR.
De ombudsman voor energie onderzoekt vragen en klachten van consumenten en bemiddelt tussen consulenten en elektriciteitsbedrijven om voor beide een minnelijke schikking te vinden. Daarnaast formuleert hij adviezen over zijn bevoegdheidsdomein op vraag van de minister of op eigen initiatief.

Benoeming van de ombudsman voor energie van de Franstalige taalrol

De ministerraad gaat akkoord met de benoeming van de heer Philippe Devuyst als Franstalige ombudsman voor energie na een gunstige vergelijkende selectie bij SELOR.
De ombudsman voor energie onderzoekt vragen en klachten van consumenten en bemiddelt tussen consulenten en elektriciteitsbedrijven om voor beide een minnelijke schikking te vinden. Daarnaast formuleert hij adviezen over zijn bevoegdheidsdomein op vraag van de minister of op eigen initiatief.

Vaststelling van de werkingskosten van de ombudsdienst voor energie 2012

 De werkingskosten voor de ombudsdienst zijn vastgesteld op 1 773 000 euro voor 2012. De financiering gebeurt op basis van de ombudsbijdrage die de elektriciteits- en gasondernemingen moeten betalen. In 2011 ontving de ombudsdienst 8 736 klachten. 

Beide ontwerpen van koninklijk besluit werden aan de ministerraad voorgelegd door staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet.