20 apr 2007 17:00

Werkingskosten van de ziekenhuizen

Vaststelling van het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

Vaststelling van het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2007 het globaal budget voor het Rijk vaststelt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. Het globaal budget voor 2007 bedraagt 5.895.618.950 euro en houdt rekening met de eerder genomen maatregelen die een effect ressorteren in 2007. Daar komen nog verschillende maatregelen bij die de regering heeft genomen. Het globaal budget dekt de ziekenhuisactiviteit gedurende één jaar. De budgetten, zowel op het niveau van de Staat als op RIZIV-niveau worden berekend op basis van de reële uitgaven opgenomen in het globaal budget maar houden ook rekening met verschuivingen in de tijd en met de tussenkomsten van respectievelijk de Staat en het RIZIV.