16 dec 2011 12:30

Werkloosheid

Wachttijd wordt beroepsinschakeling

Wachttijd wordt beroepsinschakeling

De ministerraad past de werkloosheidsreglementering aan om het stelsel van de wachtuitkeringen te hervormen en een nieuwe impuls te geven.  De ministerraad keurt hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit goed en een ministerieel besluit in functie van de beslissingen van het regeerakkoord en de begrotingsopmaak*.

Om de schoolverlaters intensiever te begeleiden in hun zoektocht naar werk, worden de wachtuitkeringen voortaan inschakelingsuitkeringen. De wachttijd wordt nu een beroepsinschakelingstijd.

Vanaf 1 januari 2012 zullen alle werkzoekende 310 dagen beroepsinschakeling moeten doormaken vooraleer ze recht hebben op een inschakelingsuitkering.  De uikering wordt bovendien beperkt in tijd vanaf 1 januari 2012:

  • tot ten hoogste drie jaar voor niet-bevoorrechte samenwonenden
  • tot ten hoogste drie jaar maar ten minste tot de leeftijd van 30 jaar voor de anderen

Voor de werkzoekende die al in het stelsel van de wachtuikeringen zit, geldt als overgangsmaatregel dat de drie jaar voor iedereen start op 1 januari 2012.