16 dec 2011 12:30

Werkloosheidsreglementering

Wijziging van de definitie van passende dienstbetrekking

Wijziging van de definitie van passende dienstbetrekking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van ministerieel besluit goed dat de definitie van passende dienstbetrekking vanaf 1 januari 2012 wijzigt*.

De afstand tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling waarbinnen een aanbieding als een passende dienstbetrekking wordt beschouwd, wordt van 25km tot 60 km verhoogd, ongeacht de duur van de verplaatsing.

De termijn waarin een jobaanbieding voor een ander soort van job dan de huidige job als niet passend wordt beschouwd, wordt in functie van de anciënniteit en leeftijd tot drie of vijf maanden beperkt.

* ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 23 en 25 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de passende dienstbetrekking.