01 apr 2004 19:00

Werkzaamheden nieuw financieringsmechanisme worden wetenschappelijk onderzocht

Op voorstel van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft de ministerraad beslist een budget vrij te geven, ondergebracht bij de begroting van Binnenlandse Zaken, om wetenschappelijke ondersteuning te voorzien voor het onderzoek naar de financiering van de lokale politie.

Op voorstel van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft de ministerraad beslist een budget vrij te geven, ondergebracht bij de begroting van Binnenlandse Zaken, om wetenschappelijke ondersteuning te voorzien voor het onderzoek naar de financiering van de lokale politie.

Op voorstel van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft de ministerraad beslist een budget vrij te geven, ondergebracht bij de begroting van Binnenlandse Zaken, om wetenschappelijke ondersteuning te voorzien voor het onderzoek naar de financiering van de lokale politie.