25 jan 2019 16:44

Werving en professionele evaluatie van militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen over de werving en de professionele evaluatie van militairen wijzigt.

Het voorontwerp heeft als doel:

  • in het kader van het wervingsproces het volgende mogelijk te maken:
    • de organisatie van een bijkomende selectieproef, de praktische proef, voor bepaalde vacatures
    • de uitzonderlijke beperking van het aantal sollicitanten dat aan de praktische proef kan deelnemen
    • de organisatie van een deliberatie en/of selectie voorafgaand aan de praktische proef in het geval van zo'n beperking
  • de uiterste datum van inwerkingtreding van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de professionele evaluatie van de militairen, met 12 maanden uit te stellen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.