20 jul 2006 17:00

Westdiep

Deelname van het fregat Westdiep aan drugsbestrijdingsoperaties in de Caraïbische Zee

Deelname van het fregat Westdiep aan drugsbestrijdingsoperaties in de Caraïbische Zee

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de ministerraad de deelname goed van het fregat Westdiep en van 159 militairen aan drugsbestrijdingsoperaties in de Caraïbische Zee, van 16 oktober tot 19 november 2006. Het fregat zal er in samenwerking met de Nederlandse Marine en de Amerikaanse Kustwacht deelnemen aan de observatie en identificatie van de scheepvaart, het oproepen en ondervragen van schepen, het uitluisteren van radioverkeer en het schaduwen van verdachte schepen, maar zonder deel te nemen aan de entering. Tevens zal het fregat administratieve, logistieke en operationele steun verlenen aan een ingescheept "Legal Detachment" van de US Coastguard, die zulke enteringen van verdachte schepen op zich zal nemen.