17 jul 2009 11:53

Wet diverse bepalingen

Wet divese bepalingen inzake gezondheid - tweede lezing

Wet divese bepalingen inzake gezondheid - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid goedgekeurd samen met twee ontwerpen van amendement over het honorarium van de apotheker en de overeenkomsten tussen het RIZIV en farmaceutische firma's.

Het eerste amendement legt vast hoe het basishonorarium van de apotheker wordt bepaald in het kader van de hervorming van de honoraria. Dat bestaat uit een coëfficiënt dat de koning bepaalt en een honorarium dat de Commissie voor overeenkomsten tussen apothekers en verzekeringsinstellingen vastlegt. 

Het tweede amendement betreft de contracten die het RIZIV kan sluiten met farmaceutische firma's voor de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten. Zowel de firma als het RIZIV hebben het initatiefrecht om contracten af te sluiten.