17 feb 2012 17:43

Wet diverse bepalingen - eerste lezing

De ministerraad keurt in eerste lezing het voorontwerp diverse bepalingen goed.

De ministerraad keurt in eerste lezing het voorontwerp diverse bepalingen goed.