01 mrt 2012 18:51

Wet diverse bepalingen - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen goed.

De ministerraad keurt in tweede lezing het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen goed.