30 mrt 2007 17:00

Wet op de inkomstenbelasting

Bekrachtiging van vijf koninklijke besluiten die het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 wijzigen

Bekrachtiging van vijf koninklijke besluiten die het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 wijzigen

Minister van Financiën Didier Reynders legde de ministerraad een voorontwerp van wet voor dat het koninklijk besluit van 29 november 2006 bekrachtigt, tot uitvoering van de wet van 26 november 2006 houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van diverse koninklijke besluiten tot wijziging van het KB/WIB 92. Het voorontwerp bekrachtigt volgende koninklijke besluiten vanaf de dag van hun inwerkingtreding: 1. het koninklijk besluit van 29 november 2006 tot uitvoering van de wet van 26 november 2006 houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; 2. het koninklijk besluit van 29 november 2006 tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepskosten; 3. het koninklijk besluit van 18 december 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het vlak van de bedrijfsvoorheffing en tot invoering van de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing; 4. het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging van een privé-woning tegen inbraak of brand; 5. het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 wat de aard van de dienstverrichtingen betreft, verricht in het kader van de belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs verhuurde woningen.