30 mrt 2007 17:00

Wet op de ziekenhuizen

Coördinatie van de wet op de ziekenhuizen

Coördinatie van de wet op de ziekenhuizen

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voor dat de wet op de ziekenhuizen en andere vormen van verzorging coördineert. Art 113 van de wet van 1 januari 2002 voorziet de coördinatie van de wet. Ook krijgt de wet een nieuwe benaming: hij heet voortaan wet op de ziekenhuizen en andere vormen van verzorging.