13 nov 2009 12:43

Wetboek op de inkomstenbelasting

Beperking van het maximumpercentage van de belastingaftrek voor risicokapitaal

Beperking van het maximumpercentage van de belastingaftrek voor risicokapitaal

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders beslist het maximumpercentage van de belastingaftrek voor risicokapitaal te beperken tot 3,8% voor de aanslagjaren 2011 en 2012. Dat maximumpercentage vervangt de huidige 6,5% die het wetboek van de inkomstenbelasting voorschrijft (*).  De maatregel maakt deel uit van de beslissingen die de regering in het kader van de begroting 2010-2011 heeft genomen. 

(*) art. 205quater van het WIB 1992.